Atrakcie v okolí

  • Klimatické kúpele

    Klimatické kúpele využívajú k liečbe hlavne prostredie v ktorom sú situované. Jedná sa hlavne o nadmorskú výšku, alebo zloženie ovzdušia, ktoré je dané prírodnými podmienkami. Tieto prírodné podmienky napomáhajú hlavne pri liečbe dýchacích ciest a chorôb s tým súvisiacich.